Ang sining ng nawawala

by Be-Blogger Pilipinas on: Junio 4th, 2011
‘Joker’ (kanan) ni Robert Olazo

 

Di ko akalaing magtatagal ako sa isang art exhibit sa mall. Buti na lang at tumigil ako sandali sa pag-shopping at sumilip sa mga larawang nakapaskil sa Power Plant Mall nitong huling Linggo.

 

‘Voo Doo Child’ ni Robert Olazo

 

Pinamagatang “Lost” ang group exhibit. Patungkol ito sa iba’t ibang uri ng kalungkutan at pag-iisa ayon sa iba’t-ibang pintor.

 

‘OMFG’ (kaliwa) at ‘Andromeda’ (kanan) ni Patrick Astilla

 

Tinatanong ng exhibit kung tunay nga bang malas kung sakaling mawala ka o maligaw, o kung, sa kantunayan, kailangang mawala bago tunay na matagpuan ang sarili.

 

‘Moon Pulls’ ni Aeon Barrameda

 

Umikot ako sa pinaghalong imahen ng pantasya, takot, kalungkutan, pag-iisa, at pagkabagot.

 

‘Untitled’, ‘Be a Good Student’ at ‘Dark Chocolate’ ni Olivia Marie Cruz

 

Merong mga larawang magaan sa paningin, pahapyaw. At meron ding buntis sa mabigat na palaisipan.

 

‘Sexy?’ (kaliwa) at ‘Kill Them Bitches’ (kanan) ni Jesse Lazaro

 

Sino ba namang di maliligaw sa mall?

 

‘Half Empty, Half Full’ ni Camille Anne Samson

 

Sinong di makakalimot sa sarili pagsabak sa siyudad, kung saan binubura ng kongkreto ang iyong pangalan?

 

‘You Could Be Anyone’ ni Camille Anne Santos

 

Kung madaling mawala sa dalampasigan pagtapak ng paa sa humahaplos na mga alon, madali ring malunod sa dilaw na karagatan ng San Mig.

 

‘Self Portrait’ ni Camille Anne Santos

 

Sa ating bawat paggising, sino ba ang nakikita sa salamin?

 

 

Sino ang tumitingin?

 

 

El Bosquejo

 
 

leave your comment