Kawalan

by Be-Blogger Pilipinas on: Junio 24th, 2011

 

“Absence” ang pamagat ng isang exhibition (hanggang ngayong Linggo na lang!) sa Manila Contemporary sa White Space, Pasong Tamo Extension. Kinatatampokan ito nina Mella Jaarsma, Melati Suryodarmo, Bea Camacho at Racquel de Loyola, mga artist na nakabase sa Pilipinas at Indonesia.

 

 

Ang pamagat nitong performance art piece ni Mella Jaarsma ay “Animals Have No Religion”. Sa unang tingin, mala-gubat ang eksena: may dalawang nakapulang tao na may hawak na tigalawang paa. Para silang hayop. At may dalawa pang tao si likod, sa may dingding ng mga anino, na animo’y mga punong may maninipis na sanga.

 

 

Kulang na lang tapikin sila ng audience sa balikat o kamayan … sa “kamay” o sa “paa”?

 

 

Dramatiko ang shadow play sa dingding.

 

 

Haharapin muna ni Mella Jaarsma ang mga “puno” sa kagubatan bago niya kakainin ang animal crackers sa harap ng projector.

 

 

Ano sa tingin niyo ang ibig sabihin nito? Ano kaya ang sinasabi niya tungkol sa karahasan ng tao sa gubat at sa mga hayop, ng mga hayop sa pagitan ng isa’t isa? Kamangha-manghang pagmasdan ang palabas, lalo na’t bukas sa maraming palaisipan.

 

 

Di ito basta bunton ng panambak.

 

 

Nakikita niyo ba si Racquel de Loyolang nakahiga sa ilalim ng grabang tila gumuho, kasama ng kahoy, mula sa isang bahay o gusali?

 

 

Ayan siya, di mawari kung patay o natutulog. May imahen ng matatayog na gusali sa likod. Ano kaya ang gumapi sa kanya: kahirapan at gutom, kawalan ng trabaho, o ang pangkalahatang bigat ng pamumuhay sa siyudad – na minsan ay simbigat ng gusali pagdating sa pasanin.

Habol pa kayo kung may oras kayo bukas o sa Linggo!

 

El Bosquejo

 
 

leave your comment