Ang eskulturang salamin ni Ramon Orlina

by Be-Blogger Pilipinas on: Septiembre 1st, 2011

 

Sa unang tinging, ang nakita ko dito sa eskultura ni Ramon Orlina ay isang ina at ang kanyang sanggol, “Mother and Child” kumbaga, ngunit ang pamagat niya ay hindi nauukol: “Passive Multiplayer Online”.

 

 

Bakit kaya iyon ang tawag sa piyesa? Dahil kaya nagbabago ang itsura ng salamin kapag mula sa ibang punto-de-bista ka tumitingin? Tingnan mo kung paano nagbabago ang kulay, kung paano kumukinang ang liwanag na tila sa tubig, o bahaghari.

 

 

Mula pino, nagiging magasapang ang salamin.

 

 

Mabuti ay panooring itong maikling video para makita ang eskultura mula harap hanggang gilig at likod.

 

 

Mula dito sa gilid, mukha siyang yelong nasa hugis ng isang hayop. Leon?

 

 

O di kaya’y balyena o dolphin?

 

 

Itong susunod na eskulturang kapwa naka-display sa ManilART ay pinamagatang “Homage to Gehry VIII”.

 

 

Mas malinaw na mula sa arkitektura ang inspirasyon. Ikaw, ano ang nakikita mo?

 

El Bosquejo

 
 

leave your comment