Ang banal at makamundo ayon kay Joyce Makitalo

by Be-Blogger Pilipinas on: Octubre 20th, 2011

 

Naging malaking inspirasyon para kay Joyce Makitalo ang mga kayamanan at mamahaling kagamitan sa Kremlin para sa kanyang pinaka bagong koleksyong pinamagatang “Non-Saint”.

 

 

Isinalin niya ang kanyang pagkamangha para sa karangyaan ng mga taga-simbahan at gumawa siya ng mga kuwintas, singsing, clutch, at kalis para sa karaniwang tao.

 

 

Bahagi ng estetika ni Joyce, na isang pintor at graphic artist, ang paghahalo ng malalaking bato sa tela at sa tansong tinubog sa ginto.

 

 

Lagi kong naiisip ang mga kayamanan ng mga lumipas na tribo at sibilisasyon ng mga Aztec at Mayan tuwing nakikita ko ang kanyang mga kamangha-manghang likha.

 

 

Nakikita kong marami siyang pinagbatayang disenyo mula sa mga hugis at dibuhong mamamalas sa kalikasan: mula sa mga halaman man o sa mga hayop at nilalang sa ilalim ng karagatan.

 

 

Mapapansin rin ang paghahalo ng iba’t ibang kultura: inspirasyon mula sa mga simbahan at katedral, pati na rin mula sa mga rituwal ng iba’t ibang sinauna at kasulukuyang kabihasnan.

 

 

Kung may panahon kayo, sana makadaan kayo sa Firma sa Greenbelt 3, para makita niyo nang malapitan ang mga pambihirang likha ni Joyce Makitalo.

 

 

z

 

 

z

 

 

s

 

 

s

 

 

s

 

 

s

 

El Bosquejo

 
 

leave your comment