Letras Y Figuras

by Be-Blogger Pilipinas on: Noviembre 1st, 2011

 

Isa sa mga pinaka nakakaaliw na uri ng sining sa Pilipinas ang Letras Y Figuras. Malamang di na bago ang ideyang bumuo ng mga letra gamit ang katawan; malamang marami sa inyo ang nakagawa na nito lalo na sa beach, kasama ang mga kaibigan. Pero matagal nang bahagi ng ating kultura ang Letras Y Figuras, at tulad ng gawi ngayon, kadalasan itong ginagamit noong panahon ng Espanyol para baybayin ang pangalan ng padrong magpapa-commission ng larawan.

Ang unang halimbawa ay mula sa librong “Life in the Colony, Kasaysayan: The Story of the Filipino People”. Mamamalas dito ang iba’t ibang papel ng tao sa kolonyal na lipunan: lalaking magsasaka at ang kanyang maybahay na naghihintay sa kubo, ang babaing miyembro ng maykayang pamilyang nagmamay-ari ng kabayo, ang lalaking ilustradong nakabihis Europeano, ang prayle, at ang guardiya sibil.

 

 

Ito namang mga susunod na halimbawa ay likha ni Alvaro Jimenez, isang artist na nagsumikap ipagpatuloy ang ipinamanang sining na sinimulan ni Jose Honorato Lozano noon pang ika-19 na siglo. Ngayon, di lang pangalan ang ibinabaybay, kundi pati na rin mga mensahe tulad ng “Maraming Salamat”.

 

 

Dito sa pangalawang halimbawa ni Jimenez, isinalsalaysay sa bawat titik ang kasaysayan ng Pilipinas: mula sa mga katutubo hanggang sa panahon ng Espanyol at Amerikano at sa wakas hanggang sa panahon pagkatapos ng gera, o sa panahon ng demokrasya.

Kung gagawa ka ng sarili mong larawang ng Letras Y Figuras, ano naman kaya ang gusto mong ibaybay/sabihin?

 

El Bosquejo

 
 

leave your comment