Ang Ilustrador ng Kabataan: 20 taon

by Be-Blogger Pilipinas on: Enero 1st, 2012

 

Mahigit isang dekada rin akong hindi nakababasa ng mga aklat na pambata. Itong mga huling taon lamang ako muling nakabulatlat ng mga kuwetong kinalakhan at kinagiliwan  – dahil minabuti kong aklat ang iregalo sa mga batang pamangkin. Ngunit sa Ayala Museum ko lamang muling nakita ang marami sa mga kuwentong, sa kasawiang palad, ay matagal nang out of print.

 

 

Sa eksibit na pinamagatang “Ilustrador ng Kabataan: 20 Taon”, muli kong sinariwa ang mga librong ikinukuwento pa sa aming magkakapatid ng aming ina (noo’y “Nanay” na naging “Mommy”) at pagkaraa’y paulit-ulit naming binabasa hanggang maluray ang mga pahina at matanggal ang mga pabalat.

 

 

Di lamang ang original na mga painting ang nakapaskil; maraming mga tauhan mula sa mga aklat ang nabigyang buhay sa pamamagitan ng styrofoam at paper cutouts.

 

 

May mga ulap na nakasabit sa kisame, may mga eksenang nakaguhit sa dingding.

 

 

Kumpleto hanggang diorama ang eksibit.

 

 

Ito ang cover (sa kanan) ng isang aklat na iniregalo ko sa isang pamangkin. Si “Chenelyn” ay isang kasambahay na animo’y madyikero kung tumapos ng mga gawaing bahay.

 

 

Ang maganda sa karamihan ng mga libro, mababasa sila sa dalawang wika, sa Inggles at sa Filipino, na para sa akin ay mahalaga para mamulat nang maaga ang mga tsikiting sa sarili nilang lengguwahe, na di dapat isiping para lamang sa bahay o para sa kalye.

 

 

Sa mga hindi pa nakakadaan, hanggang ika-15 ng Enero ang eksibit. Tiyak akong kagigiliwan rin niyo.

 

El Bosquejo

 
 

leave your comment