Sa piling ng kalikasan sa Eden, Davao

by Be-Blogger Pilipinas on: Enero 5th, 2012

 

Nagsulat na ako dati tungkol sa merkado ng bulaklak sa Dangwa sa Maynila, ngunit di lamang mga bulaklak ang matatagpuan sa Eden Nature Park and Resort sa Davao. Mayroon rin silang mountain trail, fishing, wildlife reserve, at pinaka nakakaaliw sa lahat, mayroon silang mga lugar sa kanilang tour na mapagpupulutan ng impormasyon tungkol sa mga tribo at likas na mga halamang matatagpuan sa Mindanao.

 

 

 

 

Ito ang tinatawag na Mickey Mouse plant o Fox Face, na mukhang prutas, ngunit di puwedeng kainin. Maiging palamuti para sa Pasko.

 

 

Mga bulaklak na mukhang salabay (jellyfish).

 

 

 

 

Kasama ng mga bulaklak, mayroon ding sariling taniman ng mga herbs ang Eden, na kanilang ginagamit para sa sarili nilang mga restaurant.

 

 

Ang salitang “bagani” ay galing sa wika ng mga Manobo, isang tribo sa Mindanao, na ang ibig sabihin ay mandirigma, o tagapagtanggol.

 

 

Eto ang itsura ng sinaunang bahay ng babaylan, ang shaman o ang doktor sa mga sinaunang barangay. Medicinal plants ang gamit ng babaylan para pagalingin ang mga sakit at karamdaman. Di pa uso noong panahon ang pagbili ng gamot sa botika.

 

 

Eto naman ang balai-kalimudan.

 

 

Tulad ng nakasaad sa etiketa, eto ang bahay ng datu, ang pinuno ng barangay. Dito nagtitipon ang mga bisita. Dito rin pinag-uusapan ang mga problema sa pagitan ng mga taga-barangay, at kung saan isinasagawa ang mga ritwal at iba pang opisyal na mga bagay ng komunidad.

 

 

Nakakita na ba kayo ng kataka-taka? Kakaiba ang halaman na ito dahil di na niya kailangan ng buto para tumubo. Kapag mahulog sa lupa ang dahon ng kataka-taka, mula mismo dito tumutubo ang kanyang mga ugat, at iba pang maliliit na dahon. Lunas ito para sa sakit ng ngipin.

 

 

Gamit naman ng babaylan ang yahong-yahong bilang gamot sa tigdas.

 

 

Itong mga estatwa ay representasyon ng iba’t ibang tribo sa isla ng Mindanao.

 

 

 

 

 

 

Eto ang mapa ng mga “lumad”, ang tawag sa mga tribo.

 

 

Nasabi na sa akin ng mga kamag-anak na isa sa mga ninuno ng aming pamilya sa Davao ay galing sa tribo ng Mandaya. Tunay na marami tayong matututuhan sa kanila tungkol sa payak na pamumuhay, pangangalaga sa kalikasan, at sa paggamit ng likas na yaman para sa mabuti at responsableng paraan.

 

El Bosquejo

 
 

leave your comment