Tatlong awit handog ng Number Line Records

by Be-Blogger Pilipinas on: Febrero 3rd, 2012

 

Ang Number Line Records ay isang independent music label na nakabase sa Maynila. Itinatag ito upang maitipon ang musikerong Pinoy para maipamahagi ang kanilang tugtugin sa bansa at sa daigdig. Libreng digital release ang tuon ng pansin ng Number Line.

 

 

Pakinggan ang tatlong awit galing sa grupo ng mga musikero ng Number Line. Una ang “The Big Hat Open” mula sa Big Hat Gang. Sumusunod ang “An Android’s Lament” mula sa Modulogeek. At ikatlo ang “Twenty Years from Now” mula sa Outerhope.

 

Imagen de previsualización de YouTube

 

Kung ang una ay imahen ng kalayaan sa loob ng kulungan, ang ikalawa naman ay tungkol sa pagpupumiglas sa kinalakhang lulan. Iiwan ko na sa inyo kung tungkol ba sa pag-asa o sa kawalan nito ang “Twenty Years from Now”.

 

El Bosquejo

 
 

leave your comment