Oasis sa Hong Kong

by Be-Blogger Pilipinas on: Marzo 9th, 2012

 

Isa ito sa mga dinaraanan ko papunta sa trabaho nung nasa Hong Kong ako nang isang linggo.

 

 

 

 

Itong tinatawag na “central oasis” ay daluyan ng mga tao, karamihan papunta at pauwi mula sa trabaho.

 

 

Pintado ang mga dingding ng makukulay na larawang pambata.

 

 

May mga imahen ng mga puno, mga hayop, at mga taong tila matiwasay ang pamumuhay.

 

 

Kahit mga poste mayroong disenyo.

 

 

Mayroon pang mga buhay na halaman.

 

 

 

 

Parang ang sarap tumigil muna sa karaniwang mabilis na paglalakad para umupo sandali.

 

 

Pero ang higit na mahalagang pakay ng Central Oasis ay ang pagpapaalam sa mga mamamayan ng Hong Kong (at pati na rin sa mga bisita tulad ko) tungkol sa mga hakbang ng gobyerno sa pananatiling buhay at kapaki-pakinabang ang kalikasan sa kapaligiran. Isa na rito ang pagtataguyod ng sustainable na sistema para sa sariwang tubig.

 

 

May mga dioramang nagpapakita ng laman ng mga planta.

 

 

Ang daluyan ng sariwang tubig.

 

 

 

 

Detalyadong nakalahad ang kabuuang sistema ng pagpapalakad.

 

 

Kasama na rito ang maayos na pagtapon ng maduming tubig mula sa mga tahanan.

 

 

Kung paano nililinis ang tubig na resulta ng mga proseso ng pabrika.

 

 

Ang pagdaloy ng tubig tungo sa mga sakahan.

 

 

Ang pagtanggal ng asin sa tubig-dagat para maaaring inumin.

 

 

Inilalahad sa kabuuan ang mga problema pagdating sa tubig ng Hong Kong at Shenzhen.

 

 

Ang susunod namang paksa ng Central Oasis ay ang mga daungan.

 

 

Isa sa pinaka malaking daanan ng kalakal sa Asya ang Hong Kong at Shenzhen.

 

 

(May diagram din para dito.)

 

 

Pinapakita sa mapa ang ugnayan ng mga daungan ng daigdig.

 

 

Tinatalakay ang pinaka mainam na paraan sa pagpapatakbo ng mga daungan.

 

 

Pinag-uusapan din ang climate change kaugnay dito.

 

 

 

 

Inilalarawan ang mga pagbabagong napapansin sa mga ilog at wawa.

 

 

Mahalaga ito kaugnay ng maaaring idulot na baha.

 

 

Di lang ilog ang pinag-uusapan, pati rin dalampasigan.

 

 

Itinatanong kung dulot ba ng climate change ang pagbago ng hanggahan ng look.

 

 

Inilalarawn kung paano mareremedyuhan ang mga dulot na suliranin ng pagbabago ng klima.

 

 

 

 

 

 

Di ko akalain na sa ilang metro ng daanan, ganun karami ang aking matututuhan. Sana lang, dumami ang mga siyudad, gobyerno, at bansa na sumapuso sa mga serysong suliraning kakaharapin ng mga siyudad at lipunan dahil sa mga pagbabagong nagaganap sa kalikasan.

 

El Bosquejo

 
 

leave your comment