Bawal Magpaskil Dito

by Be-Blogger Pilipinas on: Marzo 22nd, 2012

 

Madalas nating nakikita ang “Post No Bill” sa mga dingding, ngunit sa tuwing matatagpuan ang paalala, madalas sa hindi, marami ring nakapaskil na poster, flyer, at kahit na numero ng tubero. Ano ba talaga ang kahulugan nito?

“Post No Bill” din ang pamagat ng eksibit sa Manila Contemporary. Baka makatulong sa ating pag-intindi ang mga larawan bahagi ng show. Tulad lamang nitong unang “Lead White” ni Antipas Delotavo, kung saan may isang lalaki at babaeng kapwa nakaputi sa gitna ng kambas.

 

 

Makikita sa paligid nila ang mga tauhang mukhang mula pa sa panahon ng unang Katipunan.

 

 

May mga sundalong banyagang may tangan ng baril at may mga Pilipinong halatang nababalot ng kaba at takot. Masasabi kayang ang dalawa sa gitna ng larawan ang henerasyong tagapagmana sa mga ipinaglaban ng paghihimagsik? Kung gayon, ano ang kanilang katuturan sa kasaysayan sa panahon ng (puting) kapayapaan?

 

 

May mga sundalo rin sa susunod na larawang pinamagatang “Cowboys and Indians” ni Clairelynn Uy. Sa kulay at liit, kumpara sa mga bulaklak, mukha lang silang laruan. Bakit kaya ipinagtapat ang dalawang imahen: ang isa ng pakikidigma ayon sa mga kalalakihan (matanda man o bata) at ang kabila ng kagandahang (kakulay ng dugo) laging naiuugnay sa kababaihan.

 

 

At bakit naman may gelatin sa “Flash and Lime” ni Uy? Parehong uri ba ito ng pagwawangis: ng paglalaban sa isang banda, at kalambutan sa kabila?

 

 

At ano namang ginagawa ni Batman at Robin sa “Who’s Up There” ni Jay Ticar? Ganoon ba katagal silang nagkulong sa Bat Cave at kailangan nila ngayong magbilad nang buong araw? O di kaya’y stranded talaga sila sa gitna ng dagat at ang tangi nilang kagamitan ay isang batya?

 

 

Sa “Choice Cuts” naman ni Ticar, mukhang pinagsama ang iba’t ibang bahagi ng sari-saring larawan, o maaari namang pinaghalo-halo mula sa isang painting. Ano kaya ang hinuhudyat ng mala-labarintong espasyo? Para saan ang mga numero? Tungkulin ba ng tumutingin na ipagsama ulit sa tamang kaayusan ang bahagi ng bahay ng hiniwahiwalay?

 

 

Mas malinaw ang kaguluhan sa kanyang “Heavy Quiet”, kung saang ipinagsama ang punto de bista sa loob at labas ng isang gusaling niyayari pa lang. Walang laman kundi katahimikan.

 

 

Mukhang umatras lang tayo nang kaunti mula sa subject ng “Heavy Quiet” at makikita natin sa “Ako Ay Haligi” ang kabuuang gusali, kasama ang sampay na damit at ang isang lalaking di mawari kung tunay na nagkakarate o nag-uunat dahil sa dami ng nilabhan. May pagkasinematiko ang dating, ang pagkakapatong at pagsasama ng mga elemento. Ngunit anong katatagan ang pinag-uusapan ng pamagat?

 

 

Sa “Veil” naman ni Amy Aragon isinisiwalat ang relasyon at pagsasama ng isang lalaki at babae. Anong nagaganap sa loob ng kanilang tahanan? Anong iniisip ng babae na tila may itinatago ang tingin?

 

 

Ngayon, sabihin niyo sa akin kung ano ang “Post No Bill”. Bawal ba magbenta ng samu’t-saring ideya?

 

El Bosquejo

 

 
 

leave your comment