“Psychopomp’s Reef” ni Leeroy New

by Be-Blogger Pilipinas on: Marzo 29th, 2012

 

Ito ang depinisyon ng “psychopomp”: “patnubay ng mga kaluluwa tungo sa lugar ng mga yumao”. Para kay Leeroy New, isang kakaibang nilalang ang kumakatawan dito: di mo maintindihan kung insekto, gagamba, elepante, o pugita. Malamang, ang kalalabasan kung pinagsama-sama sila.

 

 

Paglapit mo sa estatwa, makikitang gawa ito sa itinaling tubo ng plastik at mga strap na ginagamit upang ipagdugtong-dugtong ang iba’t ibang uri ng kagamitan.

 

 

Mukhang mga sinaunang halaman ang pumapaligid sa psychopomp.

 

 

Walang dahon o bulaklak; meron lang silang mabibilog na sangang binabalutan ng “buhok”.

 

 

Para ngang sumisid ka sa ilalim ng dagat at nakatagpo ng kakaibang uri ng tangrib: kalahating korales, kalahating hayop at halaman.

 

 

Heto ang makikita sa loob ng “tiyan” ng psychopomp. Kita mo ang mga ilaw?

 

 

Sinisindihan ang installation sa gabi, at imbes na gubat o tangrib ang maiisip, bigla mong maaalala ang lumang mga pelikula tungkol sa mga halimaw at alien.

 

 

Nagbabago ang hitsura ng lahat. Masasabing tutal, kailangan ng mga kaluluwa ang ilaw bilang gabay.

 

 

Mas nagmumukhang bituka ang ilalim ng estatwa.

 

 

Halos maiisip mong may dumadaloy na dugo sa loob ng mga tubo.

 

 

 

 

Lalong lumalabas ang hugis uod.

 

 

Tila hinuhukay ng psychopomp mula sa ating mga panaginip ang pinaka kinatatakutan nating lahat: ang sindak sa harap ng di pamilyar, ang takot sa kamatayan.

 

El Bosquejo

 
 

leave your comment