Earth Hour sa Lungsod ng Makati

by Be-Blogger Pilipinas on: Marzo 30th, 2012

 

Bukas na pala ipagdiriwang ang Earth Hour, kung saan lahat ng naniniwalang mahalaga ang kalikasan, ang pag-alaga at pagtipid sa ating likas-yaman, ay magpapatay ng kuryente sa pagitan ng 8:30-9:30pm.

Ipagdiriwang ito ng Makati sa pamamagitan ng ilang pagtatanghal mula 6:30pm habang hinihintay ang pagsapit ng 8:30pm. Kaakibat ng 60+ na kampanya, nagsagawa ang WWF ng “I Will, If You Will” na islogan para mahikayat ang mga mamamayang mangako ng mga inisyatiba kapalit ng pagtulong ng iba pang tao. Habang nag-susurf sa internet, natisod ko itong official form ng Makati para sa pribadong sektor: pangako, sa bahagi naman ng mga kumpanya para tumulong at makisali sa Earth Hour.

 

 

Sa susunod na buwan na rin ang World Earth Day (ika-22 ng Abril). Itong larawan sa itaas ang puno ng sampalok na itinanim ko sa aming bakuran noon pang 2003. Lampas na siya sa bakod ng kapitbahay. Aaminin kong liban dito at sa pagtitipid ng tubig at (minsan) kuryente, at pag-recycle ng papel, wala pa talaga akong ginagawa para sa kalikasan. Siguro magandang pagkakataon ang 2012 para magsimula.

 

El Bosquejo

 
 

leave your comment