Kasiyahan ayon sa Colors magazine

by Be-Blogger Pilipinas on: Junio 1st, 2012

 

Ano ba talaga ang tunay na nagpapasaya sa atin? Ito ang pambungad na tanong sa bagong issue ng Colors magazine. Karugtong siguro nito: ano ang nagpapabangon sa atin sa umaga, ano ang nagpapagaan ng ating loob, ano ang ating kakapitan kahit na saksakan na ng hirap? (Di lang basta saging ang nagpapagaan ng ating damdamin…)

 

 

Bahagi ng nilalaman ng issue ang ilang sanaysay tungkol sa pag-ibig, sa tamang pag-iisip, sa paghahanap ng kahulugan sa buhay, at pagsuri sa ugat ng ating mga problema.

 

 

Nasa lugar ba ang paghanap ng kasiyahan? Nasa materyal na bagay ba o sa pagmamay-ari?

 

 

Sa unang tingin, sa palagay niyo ba ay masaya ang mga batang itong may hawak ng kahoy sa hugis ng mga baril?

 

 

Mas masaya ba sa siyudad o sa kabundukan? Sa pagtrabaho buong araw sa opisina o sa pagkayod sa taniman? Ganun ba kasimple ang pagtanong at pagsagot?

 

 

Kung sabihin ng mga siyentista na kaugnay ng katawan ang ating kasiyahan, anong kailangang palitan? Pagandahin, bawasan? Malamang di lamang panlabas ang pinag-uusapan, kundi pati na rin ang kabutihan ng katawan.

 

 

Kung mas madalas ka bang nakangiti o tumatawa, mas madali ka ring sumaya? Ipinapakita dito ang iba’t ibang paraan ng pagngiti.

 

 

 

Matagal nang sinasabi na malaki ang tulong ng palagiang pagtawa di lamang sa ating kalusugan, kundi pati na rin sa ikabubuti ng ating pagkatao. Kapag mas magaan ang pakiramdam, totoo kayang mas mahirap kapitan ng sakit?

 

 

Kailangan nating lahat magbigay at makaramdam ng pagmamahal, ang pagiging malapit sa isa pang tao. Kumbaga, di tayo makukumpletong mag-isa. Ito kaya ang pinaka mahalagang susi sa kasiyahan?

 

 

Maaari rin namang nasa isip lang talaga natin ang lahat, kasama na ang kasiyahan. Anuman ang mangyari sa ating buhay, o kung sino man ang makakapagpaligaya sa atin, nasa sa atin pa rin kung pipiliin nating sumaya.

Sa iyong karanasan, anong bagay/sinong tao/anong pangyayari ang pinaka nagpasaya sa inyo?

 

El Bosquejo

 
 

leave your comment