Barong Tagalog bilang bestida

by Be-Blogger Pilipinas on: Junio 15th, 2012

 

Maraming naaliw nang lumabas ang sarili nating Barong Tagalog sa mga fashion show sa Milan para sa Spring/Summer 2012 collection ng atelyer ni Valentino. Nagsilbing isang uri ng paglalagay ng porma sa lace ang mga likha.

 

 

Naulit naman ito sa Holiday 2012 show ni Veejay Floresca noong Philippine Fashion Week sa Mayo. Sadyang presko ang Barong Tagalog, na kadalasan ngayon ay gawa sa cotton, piña, o jusi. Ito ang isa sa mga namana natin sa kasuotan ng ating mga ninuno na sa kalaunan ay naging pambansang pananamit at uniporme para sa mga mahahalagang okasyon.

 

 

Dito, pinaghahalo ni Floresca ang materyal ng barong sa lace at sa leather. Ang ganda ng kinalabasang pagsasama ng mga kultura.

 

 

Ang dating payak ay di lamang naipagdiriwang, higit na madaling gamitin ng lahat: kapwa babae at lalaki.

(Mga imahen galing sa style.com at Status magazine)

 

El Bosquejo

 
 

leave your comment