Bookay-ukay

by Be-Blogger Pilipinas on: Julio 7th, 2011

 

Ito ang dingding na babati sa’yo pagpasok mo sa Bookay-Ukay, sa 55 Maginhawa Street, UP Teacher’s Village, Diliman, di kalayuan sa Moonleaf Tea Shop. Bago mapuno ng mga nakapaskil na larawan ng mga dating pangulo at pulitiko, ng magsasaka, at bungo sa iba’t ibang anyo, pulos grafiti ang makikita mo (mababasa, kung maintindihan mo). Dito pa lang, alam mo nang di basta-bastang “bookstore” ang Bookay-bukay. Bookstore? Anong bookstore?

 

 

Ayon sa kanilang Multiply site, ang Bookay-bukay ay isang art installation: pansalag at pambato sa malalaking tindahan ng libro, pati na rin sa mga institusyong sumisikil sa malayang pag-iisip. Dinadayo ito ng mga mag-aaral ng UP, lalo na ng mga mahilig magbasa at namamahalan sa mga preyso ng libro sa National o sa PowerBooks. Marami ring makikita ritong mahirap matagpuan sa iba.

 

(more…)

 
 

Leave your comment