Ang nabubulok na kotse ni Kenneth Cobonpue

by Be-Blogger Pilipinas on: Agosto 15th, 2011

 

Kung mapunò ang iyong bakuran, na iyo na ring garahe, mapagkakamalan mong bahagi ng halamanan ang Phoenix Roadster ng Filipino designer na si Kenneth Cobonpue at ng Alemang si Albrecht Birkner. Yari ang Phoenix sa bamboo, rattan, bakal, at nylon. Ang ikinaganda ng Phoenix, di siya magtatagal lampas sa karaniwang buhay ng kotse: 5-10 na taon, kaya wala nang dahilan para mag-ipon ang mga kotse sa mga tambakan.

Walang aksaya. Pero huwag ka lang magkakamaling magsiga malapit sa Phoenix, dahil di tulad ng ibong ipinanganak sa apoy, walang kotseng mabubuhay-magmuli mula sa abo.

 

El Bosquejo

 
 

Leave your comment