Kasiyahan ayon sa Colors magazine

by Be-Blogger Pilipinas on: Junio 1st, 2012

 

Ano ba talaga ang tunay na nagpapasaya sa atin? Ito ang pambungad na tanong sa bagong issue ng Colors magazine. Karugtong siguro nito: ano ang nagpapabangon sa atin sa umaga, ano ang nagpapagaan ng ating loob, ano ang ating kakapitan kahit na saksakan na ng hirap? (Di lang basta saging ang nagpapagaan ng ating damdamin…)

 

 

Bahagi ng nilalaman ng issue ang ilang sanaysay tungkol sa pag-ibig, sa tamang pag-iisip, sa paghahanap ng kahulugan sa buhay, at pagsuri sa ugat ng ating mga problema.

 

 

Nasa lugar ba ang paghanap ng kasiyahan? Nasa materyal na bagay ba o sa pagmamay-ari?

 

 

Sa unang tingin, sa palagay niyo ba ay masaya ang mga batang itong may hawak ng kahoy sa hugis ng mga baril?

 

 

Mas masaya ba sa siyudad o sa kabundukan? Sa pagtrabaho buong araw sa opisina o sa pagkayod sa taniman? Ganun ba kasimple ang pagtanong at pagsagot?

 

(more…)

 
 

Leave your comment

 Adik sa magasin

by Be-Blogger Pilipinas on: Junio 23rd, 2011

 

May nabasa/napanood ako dating aklat/pelikulang nagsasabing may dalawang klase ng tao: yung nagbabasa ng libro at yung nagbabasa ng magasin. Sabi rin sa isang kanta na mainam na iwasan ang beauty magazine dahil sasama lang ang loob mo at papangit ang iyong tingin sa iyong sarili.

 

 

Syempre di ako sang-ayon sa dalawang quote. Para sa akin, maaari mo rin namang kahiligan ang mga magasin kahit na palabasa ka ng libro. May ibang aliw ang pagtingin sa mga larawan: mula sa masining na photograph hanggang sa fahion editorial. Higit pa, marami kang mapupulot na bagay na magagamit sa pang-araw-araw na buhay. (Di naman natin kailangan lahat magmukhang model.)

 

 

Totoo, mas madaling malaos at mapaso ang mga larawan sa magasin, di tulad ng mga tula at kuwento sa libro, kaya kailangan buwan-buwan (o bi-monthly, quarterly, at semi-annually) may bago.

(more…)

 
 

1 Comment on Adik sa magasin

 Ang buhay na larawan

by Be-Blogger Pilipinas on: Junio 10th, 2011

 

Malamang nabasa o napanood niyo na ang isa higit pa sa mga kuwento ni Harry Potter, kung saan gumagalaw at nagsasalita ang kanilang mga diyaryo upang magpakita ng kuwento.

 

 

Matagal-tagal na rin ang file format na GIF (graphics interchange format), na madalas gamitin para sa simpleng animation sa internet. Pero nung dumating lang ang mga tablet tulad ng iPad na naisipang gamitin ang ganitong uri ng animation para sa fashion magazine.
(more…)

 
 

Leave your comment

 Welcome Style Accidents

by United Blogs of Benetton on: Febrero 8th, 2010

Indeed, inspiration is everywhere.


For me personally, it doesn’t only come through streetstyle blogs, magazines, and movies, but also via seemingly simple and ordinary, everyday things.

Getting up and preparing for work in the morning, or dressing up for a night out or even for a restful afternoon of coffee and sandwiches, I keep my eyes open and ears pricked.

You see a sky so blue that you want to get out and begin your day early – wearing an electric hue that echoes the brightness outdoors!

Don’t control your feelings when you feel like waxing lyrical. A sunny day with birds singing can inspire you to wear bright colors, florals, or paisley, just to match your cheerful surroundings – even if only through a scarf, a pocket square, or handkerchief.

Of course, there is no problem if you keep things subtle when you go out in the gloom of a rainy morning, with all
the shades of gray
or the full range neutrals.

A rasta song that suddenly pops out from your shuffle mix can remind you that you haven’t worn red, green, or yellow for months. The smell of coffee may nudge you to consider dark brown in your outfit.

Or if you’re the type who wakes up staring at the ceiling, refusing to budge from your dreams, just let your memories flow.

You may suddenly remember that stylish gentleman you bumped into at the bus, and tell yourself that you too can pull off a bow tie. Or you may recall a doting aunt who years ago visited you at your house wearing a bolero that you stared at as a seven-year-old.

Why not?
Nothing should be forced, though a little planning would help. For me, it’s all about wearing what you feel like, and that depends a lot on what you’re thinking and experiencing around you. Keep your heart open for style accidents.

Always come as yourself.

El Bosquejo

 
 

Leave your comment