iPhone app: Paano magtali ng kurbata

by Be-Blogger Pilipinas on: Enero 6th, 2012

 

Aaminin ko sa inyong natuto lang ako magtali ng kurbata nung nagsisimula na akong magtrabaho. Bago nito, takbuhan ko ang aking tatay, na gagawa nito para sa akin – luluwagan ko lang ang ready-made niya na necktie kapag nakabihis na ako.

Nung unang mga pagkakataong di ko maalala ang kanyang tinuro, naghanap ako ng instructional guide sa YouTube. Buti na lang ngayon at may matatakbuhan ng app sa iPhone.

 

 

Para sa may oras magplano o gumising nang mas maaga, makakapili pa kayo ng style ng pagtaling naaayon sa laki at hugis ng inyong kuwelyo: mula sa nakagawiang four-in-hand at Windsor hanggang sa kakaibang Atlantic at Diagonal.

 

 

Alalahanin siyempre na dapat naaayon din ito sa laki at kapal ng inyong kurbata, na ibinabagay rin dapat sa laki ng inyong katawan. (Halimbawa, kung gusto niyong mas magmukhang payat, gumamit ng mas makitid na kurbata; higit na malapad naman para sa mga gusto magmukhang mas malaki ang katawan.)

 

(more…)

 
 

Leave your comment