Liham mula sa kaibigan / Is that you Lolo?

by Be-Blogger Pilipinas on: Julio 15th, 2011

 

Siguro katulad ko, nagtaka ka nung bata ka pa kung anong itsura ng iyong lolo at lola noong wala pa silang uban, kung anong suot nila sa kanilang kapanahunan. Malamang tumuntong ka rin sa bangko, tulad ko, para abutin ang makapal na family album sa estante, para hipan ang bahagyang alikabok.

 

 

Ngunit hindi tungkol sa mga lola at lola ang exhibition sa Silverlens mula June 29 hanggang July 30. Ang “A Token of Our Friendship” ay tungkol sa mga binatang Pinoy bago ng gera na nagpunta sa studio para magpakodak. Kung buhay pa sila ngayon, katumbas ng kanilang mga larawan ang photobooth at neoprint.

 

 

Kinolekta ni John Silva, ang curator ng exhibition, ang mga larawan mula pa sa panahon ng Amerikano (at kahit bago pa nito) hanggang sa huling bahagi ng 20th century.

 

(more…)

 
 

Leave your comment