Yard Sale sa Pasko

by Be-Blogger Pilipinas on: Diciembre 23rd, 2011

 

Eto ang itsura ng Fiamma bar sa Jupiter Street sa Makati kapag umaga, pag di na madilim at wala nang naglalasing.

 

 

Dito ginanap ang Status Yard Sale noong nakaraang Sabado, kung saan nagbenta ng damit, accessories, at anik-anik ang mga local designer, mag-aaral, at lahat ng interesadong magtinda ng bago at pinaglumaang kagamitan. (Mayroon din syempreng nagbenta ng pagkain.)

 

 

Ito ang isa sa mga rack ng Proud Race na puno ng animal print at camouflage.

 

 

Isa sa mga kikay na lamesa na pinaglatagan ng feather earrings at nail polish.

 

(more…)

 
 

Leave your comment